edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2024 BMW M2 Base (2-Dr Coupe) at Parkview BMW, Toronto, Ontario