edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2020 BMW 440 i (2-Dr Coupe) at Parkview BMW, Toronto, Ontario