edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2020 BMW M5 Base (4-Dr Sedan) at Parkview BMW, Toronto, Ontario