edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2020 BMW M8 Base (2-Dr Coupe) at Parkview BMW, Toronto, Ontario