edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 BMW M3 Base (4-Dr Sedan) at Parkview BMW, Toronto, Ontario