edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2022 BMW M4 Base (2-Dr Coupe) at Parkview BMW, Toronto, Ontario